• NOVO! SERVISIRANJE MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA

  Novi priručnik o servisiranju mašina za pranje sudova, namenjen svima koje zanima princip rada, kvarovi i problemi koji se javljaju prilikom rada i kako izvršiti popravku i redovan servis. Priručnik je dostupan svima, a možete da ga poručite putem naše web stranice, popunjavanjem forme na kontakt stranici.

  Poruči
 • MILE TODOROV, PRIRUČNICI ZA SERVISIRANJE RASHLADNIH I KLIMA UREDJAJA

  Priručnici koji će Vam pomoći prilikom popravke, servisiranja i montaže rashladnih i klima uređaja.

  Pročitaj
 • PRIRUČNICI ZA POPRAVKU I SERVISIRANJE VEŠ MAŠINA

  Autor: Mile Todorov, Ovi priručnici su napisani da Vam što više približi princip rada većine mašina za pranje veša i samim tim olakšati popravku i servisiranje.

  Pročitaj
 • ELEKTRONSKI MODULI SAVREMENIH VEŠ MAŠINA

  Autor: Mile Todorov, Godina: 2013, Povez: Mek, Format: B5, SADRŽAJ: PROGRAMATORI, ELEKTROMOTORI ZA SAVREMENE MAŠINE ZA PRANJE VEŠA, HIDROSTATI – NIVOSTATI, ELEMENTI ZA PODEŠAVANJE I KONTROLU TEMPERATURE, UREĐAJ ZA ZAKLJUČAVANJE VRATA, ELEKTRONSKI MODULI MAŠINA ZA PRANJE VEŠA ARDO - DMPU, ELEKTRONSKI MODULI - DMPA, NOVE VERZIJE ELEKTRONSKIH MODULA MINISEL ZA VEŠ MAŠINE ARDO...

  Pročitaj
 • POPRAVKA SAVREMENIH MAŠINA ZA PRANJE

  Autor: MILE TODOROV, Godina: 2007, Broj stranica: 358, Povez: Mek, Format: B5, SADRŽAJ: KONSTRUKCIJA I REMONT AUTOMATSKE MAŠINE ZA PRANJE RUBLJA DATE KAO PRIMER, KONSTRUKCIJA AUTOMATSKE MAŠINE ZA PRANJE RUBLJA SUPER BIO, ELEKTRIČNA ŠEMA MAŠINE ZA PRANJE RUBLJA SUPER BIO, POPRAVKA ELEKTRIČNIH MAŠINA ZA PRANJE...

  Pročitaj
 • UVOD U SAVREMENU KLIMATIZACIJU

  Autor: Mile Todorov, Godina: 2013, Povez: Mek, Format: B5, SADRŽAJ: OSNOVNI POJMOVI IZ TEHNIKE HLAĐENJA I KLIMATIZACIJE, Oblici stanja, Promena na vodi pri zagrevanju, Načini prenošenja toplote, Vazduh, Ljudsko telo i klimatizacija, RASHLADNI FLUIDI, Osobine rashladnih fluida...

  Pročitaj
 • SERVIS I MONTAŽA RASHLADNIH I KLIMA UREĐAJA

  Autor: Mile Todorov, Godina: 2013, Povez: Mek, Format: B5, FIZIČKI PRINCIPI ZA DOBIJANJE NISKIH TEMPERATURA, RASHLADNI FLUIDI, RASHLADNI KOMPRESORI I AGREGATI, OSNOVNI, DOPUNSKI APARATI I OPREMA U RASHLADNIM INSTALACIJAMA, UREĐAJI ZA AUTOMATSKU REGULACIJU I ARMATURE...

  Pročitaj
 • SERVIS NO FROST FRIŽIDERA

  Autor: Mile Todorov, Godina: 2014, Povez: Mek, Format: B5, Priručnik namenjen ne samo profesionalcima, već i svima kojima je zanimljiva ova tematika. Detaljna klasifikacija frižidera, opisana konstrukcija sa naznakama osnovnih elemenata i blokova. Samsung, Whirpool, Beko i Gorenje, prikazani kodovi grešaka, razlozi nastajanja i njihovo otklanjanje

  Pročitaj
Rate this item
(8 votes)

Popravka savremenih mašina za pranje veša

 

Knjiga - Priručnik

Autor: MILE TODOROV

Godina: 2007

Broj stranica: 358

Povez: Mek

Format: B5

Cena: 1.000 din

PORUČI KNJIGU 

 

 

POPRAVKA SAVREMENIH MAŠINA ZA PRANJE VEŠA

S pogledom na nova dostignuća u elektrotehnici, kao i sve veća prmiena mašina za pranje rublja, nametnula se potreba za izdavanjem knjige sa obimnom stručnom literaturom i programom, koji će taj materijal približiti i početnicima i profesionalcima, da ga koriste pretežno u praksi i eksploataciji ovih aparata. Postoje stotine modela automatskih mašina za pranje rublja i neprestano se pojavljuju nove. Za što brži i kvalitetniji remont potrebni su kvalifikovani serviseri i jako dobre instrukcije. Mašine za pranje rublja su jako složeni uređaji, svaki deo instrukcija po potrebi je ilustrovan radi što lakšeg razumevanja i bržeg rešavanja problema. Primeri u knjizi na lak način prikazuju kako treba čitati električne šeme i pretvarati ih u odvojene procese za uključivanje komandnih funkcija mašine za pranje rublja. Nove mašine koje ćemo u daljem tekstu obrađivati poseduju programator (selektor) sa električnim modulom i mikropprocesorom kao centralnom procesorskom jedinicom (CPU), koja preko prenosnih jedinica: releja, tiristora, integralnih kola, komuniciraju sa izvršnim organima: eletro-motora, grejača, električne pumpe za izbacivanje vode, senzorima nivoa vode, senzorima temperature itd. Željeni program upisuje se preko digitalne tastature gde određena brojčana kombinacija određuje količinu rublja, stepen zaprljanosti i druge termine vezane za pranje. Na displeju bi se ispisivala trocifrena kombinacija, koja bi korisnika obaveštavala o daljem procesu pranja.

KONSTRUKCIJA I REMONT AUTOMATSKE MAŠINE ZA PRANJE RUBLJA DATE KAO PRIMER

Automatske mašine za prenje rublja se remontuju kada je u pitanju delimičan ili totalan kvar. Prvo treba oktriti razlog prestanka rada mašine, a posle toga treba otkloniti kvar. Kod defetka nekog mehaničkog dela mašine skoro uvek se vidi šta treba da se dotegne, promeni, ili zakrpi. Ove aktivnosti ne iziskuju neke specijalne uslove i visoke kvalikifacije sem u slučaju zavaraivanja. Kod kvara na eletrosistemu mašine osnovna teškoća sastoji se u otkrivanju razloga prestanka rada. U već9ni slučajeva neophodno je dobro poznavanje operacije, koje izvršava mašina za pranje, konstrukciju i delovanje elektrosistema. Zbor toga u većem delu knjige obrađene su operacije ispitivanja ispravnosti i koji su načini za lokalizaciju otklanjanja kvara i kako uraditi jednu komplikovanu električnu popravku. Pošto postoje stotinu sličnih modela mašina za pranje po konstrukciji i delovanju, a od različitih proizvođača, probaćemo da sastavimo jedan model mašine koji će biti osnov za dalje izučavanje, a koristiće model programatora PG 0900-02 i zvaćemo je SUPER BIO. Zbog kompleksnosti problema, detalje u vezi sa ovom temom, možete pronaći u knjizi. Kako je problematika popravki savremenih mašina previše složena, buduće čitaoce ćemo ovde upoznati samo u načelu sa sadržajem knjige.

ODELJAK 1

Konstrukcija i remont automatske mašine za pranje rublja date kao primer

GLAVA 1

KONSTRUKCIJA AUTOMATSKE MAŠINE ZA PRANJE RUBLJA SUPER BIO

- Tipična konstrukcija

- Operacije pranja

- Vrste deterdženata

- Elektromehanička konstrukcija i način uzpravljanja mašinom za pranje tipa SUPER BIO

GLAVA 2

ELEKTRIČNA ŠEMA MAŠINE ZA PRANJE RUBLJA SUPER BIO

Tumačenje električne šeme mašine za pranje

GLAVA 4

POPRAVKA ELEKTRIČNIH MAŠINA ZA PRANJE

- Plan za racionalno traženje kvara

- Uspostavljanje automatskog ciklusa pranja

- Instrukcije za brzu proveru mašine

ODELJAK 2

Tendencije u razvoju novih mašina za pranje veša

GLAVA 4

MAŠINE ZA PRANJE RUBLJA GORENJE

- Tehnička uputstva

- Pregled tipova mašina

- Mašina za pranje G-PPA-P05

- Definisanje programa pranja za novu generaciju mašina PG1-PG4

- Definisanje merenja neravnoteže i provila centrifuge za PG1, PG2, PG3 i PG4

- Definisanje merenja neravnoteže i profila centrifuge za PG5

GLAVA 5

- „Acoustic Comfort“

- Runkcija tastera i preklopnika

- Taster „Deep Prinses“ – duboko ispiranje (VD na električnoj šemi)

- Mapina sa induktivnim motorom i elektromehaničkim termostatom (TN na el. šemi)

-Tehnika „Activa“ sistema

GLAVA 6

CANDY PROGRAM

- Candy mašina za pranje rublja sa elektronskim tajmerom – serije My Logic i Autosens

- Glavne nove osobine

- Tastatura sa funkcijskim tasterima

- Specijalni program pranja

- Hidraulično kolo

- Motori

- Procedura testiranja – Dijagnostika – Problemi

- Izvršavanje ciklusa pranja mašine za pranje Candy LTI463T

GLAVA 7

KONSTRUKCIJA AUTOMATSKE MAŠINE ZA PRANJE RUBLJA CANDY

Mašine za pranje i sušenje veša sa 800, 1000 u 1200 obr/min i novim elektronskim modelima: 9120068.3 (800 i 1000 obr/min) i 91200432.1 (1200 obr/min) za sinhrone kolektorske motore

- Faza centrifuge

- Provera mera električne bezbednosti, provera obavljanja faze pranja

- Konfigurisanje elektronskog modula

- Elektronski kontrolisane mašine za pranje i sušenje veša

- Provera i testovi

GLAVA 8

POPRAVKA ELEKTRIČNIH DELOVA MAŠINE ZA PRANJE

- Mašina za pranje rublja, model ATD 104

- Vrlo važno za sigurnost korisnika mašine za pranje

- Mogući problemi

GLAVA 9

Servisno uputstvo mašina za pranje rublja programa Whirpool:

Whirpool – AWT 5108/1

Whirpool – AWT 2280/1 – familija „Alpha“

Whirpool – AWT 6122 – familija „SC1“

Whirpool – FL 5083/A – familija „SC1“

Whirpool – FL 5105/A . familija „Alpha“

GLAVA 10

MAŠINE ZA PRANJE RUBLJA LG-ELECTRONICS

- Principi radova glavnih delova

- Metode rasejavanja (ubacivanja) omekšivača

- Programske tablice

- Poruke o greškama

- Dijagnostički test program

- Lociranje i uklanjanje neispravnosti

- Sklopka (kvačilo, isključena spojnica)

- Metod ponovnog proveravanja kontrolora

GLAVA 11

- Program mašina za pranje rublja marke „Beko“ – „Altus“

- Komponente

- Priprema za rad mašine

PRILOG 1

ŠEME SAVREMENIH MAŠINA ZA PRANJE VEŠA

Gorenje

Candy

Whirpool

LG

Dosadašnji razvoj ovih tipova veš mašina obezbeđivao je raznovrsnost pranja belog rublja, pranje šarenog rublja postojanih i nepostojanih boja, osetljivih tkanina, natapanje jako prljavog rublja i bio pranje, ispiranje, ceđenje, itd. Međutim, trenutni i budući razvoj mašina za pranje zasniva se na razvoju novog elektromehaničkog programatora sa impulsno-sekundarnim motorom, kojim se postiže mnogo veća mogućnost u programima pranja. Takav razvoj novih mašina ide najviše u prilog uštedi električne energije, gde količina vode ide prema količini suvog rublja, a odnos može biti: 1kg – suvog veša, prema, 4lit. Vode. Nove mašine koje ćemo obrađivati u ovoj knjizi poseduju programatore sa el. modulom, mikroprocesorom kao centralnom procesorskom jedinicom (CPU), koja preko prenosnih jedinica: releja, tiristora, integralnih kola, povezana sa izvršnim organima: el. motorom, grejačem, el. pumpom za izbacivanje vode, nivoom vode, senzorima temperature, itd. Program koji sada želimo, upisujemo preko digitalne tastature, ili preko memorijske kartice, gde određena brojčana kombinacija određuje količinu rublja, stepen zaprljanosti i druge termine vezane za pranje. Na osnovu zadatih podataka, centralno-procesorska jedinica birala bi vrstu prenja. Na displeju bi se ispisivala trocifrena kombinacija, koja bi korisnika obaveštavala o daljem procesu pranja.

Mile Todorov © 2010-2014

Log in to your account